Wild in Art
Dogs Trust presents A Dog’s Trail
A Wild in Art Event

Forever Home

Forever Home

The Details

Name: Forever Home

Location: Llandaff Fields - Water Fountain

Created by: Reilly Creative (Lynsey and Kieron Reilly)

Sponsor: E3, Powell Dobson, TECHNIK

Design Inspiration

Mae Dogs Trust wedi ymrwymo i ailgartrefu eu cŵn a dod o hyd i gartref am byth iddynt. Mae’r dyluniad hwn yn seiliedig ar bob ci yn dod o hyd i’r cartref am byth a oedd i fod ar gyfer nhw. Mae Snoopy wedi’i orchuddio â thai cŵn sy’n perthyn i lawer o gŵn wahanol. Maent yn gwbl bwrpasol ac unigol i bob preswylydd ci. Mae Reilly Creative wedi dylunio ffordd hwyliog a thrawiadol i symboleiddio cenhadaeth Dogs Trust, ac yn edrych ymlaen at ymwelwyr yn archwilio pob un o’r tai a dychmygu’r ci a allai fyw ynddynt.

A Dog's Trail