Wild in Art
Dogs Trust presents A Dog’s Trail
A Wild in Art Event

Noddwyr

Antur gyda Dogs Trust a Snoopy

Mae’r Dogs Trust yn dathlu lansio ei Chanolfan Ailgartrefu Caerdydd newydd drwy weithio gyda Snoopy i greu A Dog’s Trail, Caerdydd. Bydd y digwyddiad yn gosod cerfluniau Snoopy wedi eu haddasu gan artistiaid mewn lleoliadau amlwg ar draws canol dinas Caerdydd, i godi ymwybyddiaeth ac arian i helpu i ailgartrefu mwy o gŵn yng Nghaerdydd. Fel noddwr A Dog’s Trail, byddwch yn chwarae rhan hanfodol yn ein helpu ni i gyflawni’r nod hwn.

 

 

Cyfle unigryw i’w synhwyro

Bydd noddi un o’r cerfluniau Snoopy cyntaf erioed i osod pawen ar lwybr yn y DU yn rhoi cyfle gwych i chi ddenu rhagor o gwsmeriaid, codi eich proffil, ymgysylltu â rhanddeiliaid a meithrin balchder yn eich gweithlu. Mae cefnogi A Dog’s Trail yn gyfle datblygu busnes heb ei ail, yn gyfle i ymgysylltu â gweithwyr ac yn gyfle sy’n canolbwyntio ar y gymuned. Mae pecynnau nawdd wedi’u teilwra i’ch amcanion a’ch cyllideb i gynnig enillion ardderchog ar eich buddsoddiad.

Gwahoddir busnesau, unigolion a sefydliadau rhanbarthol i noddi’r cerfluniau ar lwybr celf cyntaf erioed Snoopy yn y DU.

Os hoffech ragor o wybodaeth ynghylch dod yn noddwr, cysylltwch â:

Warren Traeger
07810 329743
trailsponsors@dogstrust.org.uk

Lawrlwytho’r Pecyn Noddi

 

 

Sponsors

Official Supporters

Kier Group logo

Snoopy Sponsors

Bridgend college logo
First Bus logo
Cardiff RC builders logos
Effective Communication logo
Cardiff Harbour Authority logo
Citreon logo
Llwybr Cŵn