Wild in Art
Dogs Trust presents A Dog’s Trail
A Wild in Art Event

Noddwyr

Antur gyda Dogs Trust a Snoopy

Mae’r Dogs Trust yn dathlu lansio ei Chanolfan Ailgartrefu Caerdydd newydd drwy weithio gyda Snoopy i greu A Dog’s Trail, Caerdydd. Bydd y digwyddiad yn gosod cerfluniau Snoopy wedi eu haddasu gan artistiaid mewn lleoliadau amlwg ar draws canol dinas Caerdydd, i godi ymwybyddiaeth ac arian i helpu i ailgartrefu mwy o gŵn yng Nghaerdydd. Fel noddwr A Dog’s Trail, byddwch yn chwarae rhan hanfodol yn ein helpu ni i gyflawni’r nod hwn.

 

 

Cyfle unigryw i’w synhwyro

Bydd noddi un o’r cerfluniau Snoopy cyntaf erioed i osod pawen ar lwybr yn y DU yn rhoi cyfle gwych i chi ddenu rhagor o gwsmeriaid, codi eich proffil, ymgysylltu â rhanddeiliaid a meithrin balchder yn eich gweithlu. Mae cefnogi A Dog’s Trail yn gyfle datblygu busnes heb ei ail, yn gyfle i ymgysylltu â gweithwyr ac yn gyfle sy’n canolbwyntio ar y gymuned. Mae pecynnau nawdd wedi’u teilwra i’ch amcanion a’ch cyllideb i gynnig enillion ardderchog ar eich buddsoddiad.

Gwahoddir busnesau, unigolion a sefydliadau rhanbarthol i noddi’r cerfluniau ar lwybr celf cyntaf erioed Snoopy yn y DU.

Os hoffech ragor o wybodaeth ynghylch dod yn noddwr, cysylltwch â:

Warren Traeger
07810 329743
trailsponsors@dogstrust.org.uk

Lawrlwytho’r Pecyn Noddi

 

 

Sponsors

Official Supporters

Snoopy Sponsors

Llwybr Cŵn