Wild in Art
Dogs Trust presents A Dog’s Trail
A Wild in Art Event

The Natural Beauty of Cardiff and Wales

The Natural Beauty of Cardiff and Wales

The Details

Name: The Natural Beauty of Cardiff and Wales

Location: Oval Basin - Water Fountain

Created by: The Bubble Writer (Linda Scott)

Sponsor: Dogs Trust

Design Inspiration

Mae cynllun Linda wedi’i ysbrydoli gan Gaerdydd lle mae hi wedi gweld yr awyrau mwyaf, coedwigoedd harddaf, rhaeadrau syfrdanol ac afonydd yn llifo. Mewn cysylltiad â’r profiadau hyn, mae Linda wedi dylunio Snoopy wedi’i orchuddio â choedwigoedd, awyr y nos, enfys, afonydd, rhaeadrau, mynyddoedd, bryniau, machlud, traethau a glaswelltiroedd – i’n hatgoffa pa mor wyllt a hudolus yw Caerdydd ac i ddod â darn o’r hud Cymreig yma i mewn i’r dinas.

Llwybr Cŵn