Wild in Art
Dogs Trust presents A Dog’s Trail
A Wild in Art Event

Snoopy Dog Vinci

Snoopy Dog Vinci

The Details

Name: Snoopy Dog Vinci

Location: New Rd - Station Hill

Created by: Amy Bourbon

Sponsor: Bridgend County Borough Council

Design Inspiration

Mae’r dyluniad cerflun Snoopy hwn wedi’i ysbrydoli gan dungarees peintio’r artist ei hun, a ddaeth yn fwy lliwgar bob dydd trwy gydol ei chyfnod yn ei gartref yn 2020. Mae Snoopy yn amlwg wrth ei bodd yn peintio ond yn ei chael hi’n anodd cadw’r holl baent ar y canfas! Mae’r dyluniad yn cynnwys offer artist fel brwshys a phensiliau, yn ogystal ag esgidiau canfas wedi’u gorchuddio â phaent. Mae Snoopy Dog Vinci yn lliwgar ac yn drawiadol fel ei fydd yn sefyll allan mewn unrhyw sefyllfa.

Llwybr Cŵn