Wild in Art
Dogs Trust presents A Dog’s Trail
A Wild in Art Event

Snoopix

Snoopix

The Details

Name: Snoopix

Location: Castle Court Shopping Centre

Created by: Tim Sutcliffe

Sponsor: Caerphilly County Borough Council

Design Inspiration

Ysbrydolwyd dyluniad Tim gan y ciwb Rubix clasurol o’r 80au ac mae Snoopy wedi’i orchuddio â’r sgwariau cyfarwydd coch, glas, gwyrdd, melyn, oren a gwyn. Darganfyddodd Tim y byddai graffig a oedd yn cynnwys onglau sgwâr yn gyfan gwbl yn creu dyluniad diddorol i geisio gyfieithu i gerflun gyda lot o ymylon crwn.

Llwybr Cŵn