Wild in Art
Dogs Trust presents A Dog’s Trail
A Wild in Art Event

Snoop Draig

Snoop Draig

The Details

Name: Snoop Draig

Location: The Red Dragon Centre

Created by: Sophie Galliers Art

Sponsor: The Red Dragon Centre

Design Inspiration

Ymgorfforir Snoop Draig fel ddraig gyfeillgar, gan godi llaw groesawgar. Ysbrydolwyd dyluniad Sophie gan y Ddraig Goch falch a ddarlunnir o fewn baner Cymru. Mae gwreiddiau’r Ddraig Goch o fewn y ddiwylliant Cymreig yn mynd yn ôl mor bell â’r 5ed ganrif pan fabwysiadodd brenhinoedd Cymreig Aberffraw y ddraig fel symbol o rym gan y Rhufeiniaid ar ôl iddynt dynnu’n ôl. Mae’r Ddraig Goch hefyd yn cynrychioli Cymru yn y chwedl Arthuraidd ac o fewn cynlluniau brenhinol yn oes y Tuduriaid. Heddiw mae’n un o arwyddluniau mwyaf eiconig Cymreictod drwy’r byd.

Llwybr Cŵn