Wild in Art
Dogs Trust presents A Dog’s Trail
A Wild in Art Event

Sea for Miles

Sea for Miles

The Details

Name: Sea for Miles

Location: The Esplanade - Seabank

Created by: Peter Poole

Sponsor: Bridgend County Borough Council

Design Inspiration

O dan y dŵr rhywle ym Mae Caerdydd, mae’r pysgod yn dod o hyd i archwiliwr brwd. Wedi’i bwyso i lawr gydag esgidiau trymion a helmed bres fawr, mae’r deifiwr ciaidd hwn yn treiddio’n ddwfn. Dyma i chwedlau cwn y môr, dirgelion morol ac anturiaethau dyfrol anhygoel!

Llwybr Cŵn