Wild in Art
Dogs Trust presents A Dog’s Trail
A Wild in Art Event

Salty Old Seadog

Salty Old Seadog

The Details

Name: Salty Old Seadog

Location: Cardiff Bay Barrage Play Area

Created by: Judith Chapman

Sponsor: Cardiff Council Harbour Authority

Design Inspiration

Mae ‘Salty Old Sea Dog’ yn dathlu Bae Caerdydd, y glan môr gwych, a’r hyn sy’n gorwedd o dan y tonnau. Mae’n dangos y glannau gyda’i holl adeiladau eiconig o Ganolfan y Mileniwm heibio adeilad y Senedd i’r eglwys Norwyaidd sy’n rhychwantu datblygiad hanesyddol y draethlin adnabyddadwy hon. Gadael y doc a neidio i mewn i ddarganfod rhai o’r creaduriaid rhyfeddol sy’n byw mewn dyfroedd lleol fel heulforgwn, cramenogion a slefrod môr a llewod môr chwareus yn nofio mewn cylchoedd ac yn codi eu pennau uwchben y tonnau. Mae deifiwr yn mynd i lawr i chwilio am Octopws, ond mae’r octopws clyfar yn cuddio uwchben y tonnau!

Llwybr Cŵn