Wild in Art
Dogs Trust presents A Dog’s Trail
A Wild in Art Event

Rescue Me – The Dogs of Dogs Trust

The Details

Name: Rescue Me – The Dogs of Dogs Trust

Location: Friary Gardens

Created by: Tamsin McLaughlan

Sponsor: Dogs Trust

Design Inspiration

Mae dyluniad Snoopy Tamsin yn defnyddio melyn y Dogs Trust a mae ganddo batrwm ailadroddus o ddarluniau du a gwyn o wahanol fridiau cŵn. Mae’r gwaith celf hwn yn dangos faint o fridiau gwahanol o gŵn sy’n chwilio am eu chartrefi am byth yng nghanolfannau ailgartrefu Dogs Trust ledled y DU.

Llwybr Cŵn