Wild in Art
Dogs Trust presents A Dog’s Trail
A Wild in Art Event

Let’s Get Out and About

Let's Get Out and About

The Details

Name: Let’s Get Out and About

Location: Mermaid Quay

Created by: Patternistas (Suzanne and Chris Carpenter)

Sponsor: Mermaid Quay

Design Inspiration

Mae cŵn yn ein cadw ni’n agosach at natur trwy fynd â ni allan i gael awyr iach ac ymarfer corff. Ffordd syml, hygyrch i les sy’n ein helpu i gadw mewn cysylltiad a’n tynnu allan o’n hunain. Mae Patternistas wedi creu dyluniad addurniadol a llawen sy’n ein hatgoffa o’r parciau a’r mannau gwyrdd o amgylch y ddinas sy’n frith o gerddwyr a’u hamrywiaeth o ffrindiau blewog.

Llwybr Cŵn