Wild in Art
Dogs Trust presents A Dog’s Trail
A Wild in Art Event

Kintsugi

Kintsugi

The Details

Name: Kintsugi

Location: The Grand Pavilion

Created by: Joe Davies

Sponsor: Bridgend College | Coleg Penybont

Design Inspiration

Mae Kintsugi yn seiliedig ar ofalu am eich iechyd meddwl. Mae’r addurno a phatrymu yn cynrychioli ymwybyddiaeth ofalgar a chymryd cam yn ôl i’ch sylfaenu eich hun a gwerthfawrogi harddwch natur gan ddefnyddio ein synhwyrau. Gellir anwybyddu’r planhigion, y coed, yr anifeiliaid a’r elfennau mor hawdd yn yr oes fodern gyda phroblemau bob dydd. Mae’r craciau euraidd a’r gwythiennau sy’n lapio o amgylch y cerflun yn cynrychioli celf Japaneaidd ac Athroniaeth Kintsugi, y weithred o trwsio crochenwaith toredig ag aur i gofleidio harddwch ei amherffeithrwydd. Weithiau efallai y byddwn ni yn cwympo ac yn torri, ond gallwn gymryd cam yn ôl, trwsio ein hunain a bod hyd yn oed yn fwy prydferth.

Llwybr Cŵn