Wild in Art
Dogs Trust presents A Dog’s Trail
A Wild in Art Event

Happy Little Clouds

Happy Little Clouds

The Details

Name: Happy Little Clouds

Location: John St Bandstand

Created by: Lucie Alexander

Sponsor: Bridgend County Borough Council / First Bus

Design Inspiration

Mae ‘Happy Little Clouds’ wedi’i baentio yn las, gyda chymylau gwyn blewog drosto. Yn guddiedig mewn golwg, mae rhai o’r cymylau hyn ar ffurf cŵn, pob un yn frid sy’n byw ar hyn o bryd yng Nghanolfannau Ailgartrefu Dogs Trust. Mae yna 10 i’w ddarganfod a syrpreis pawennog bonws ar badell Snoopy. Mae’r gwaith celf wedi’i ysbrydoli gan deithiau cerdded yn yr awyr iach ac mae’n annog pobl i edrych i fyny ac ymgysylltu â’u hamgylchedd.

Llwybr Cŵn