Wild in Art
Dogs Trust presents A Dog’s Trail
A Wild in Art Event

Dogs Day Out

Dogs Day Out

The Details

Name: Dogs Day Out

Location: Bute Park - Summer House

Created by: Emily Hilditch

Sponsor: Keep Wales Tidy

Design Inspiration

Mae dyluniad Emily wedi’i ysbrydoli gan leoedd gwych i fynd â’ch ci am dro yng Nghaerdydd a’r cyffiniau. Mae’n cynnwys traethau sy’n croesawu cŵn, yr afon Taf gyda’i llwybrau, a Phont y Mileniwm sy’n arwain at un o barciau niferus Caerdydd. I ddathlu mannau gwyrdd amrywiol Caerdydd, mae llawer o wahanol gŵn yn mwynhau eu diwrnod allan gyda’u perchnogion; nofio, rhedeg ar ôl peli, cloddio a mwynhau’r bywyd gwyllt lleol yn y ddinas ac o’i chwmpas.

Llwybr Cŵn