Wild in Art
Dogs Trust presents A Dog’s Trail
A Wild in Art Event

Cymro

Cymro

The Details

Name: Cymro

Location: Pierhead Building

Created by: Rhiannon Roberts

Sponsor: Dogs Trust

Design Inspiration

Mae ‘Cymro’ wedi ei gynllunio i gynrychioli harddwch Caerdydd a’r cyffiniau. Yn cynnwys Ynys y Barri a Pharc y Rhath ar ei glustiau, Penarth ar gefn ei ben a chyfres o adeiladau eiconig Caerdydd ar draws ei frest. Mae ei fraich wedi ymestyn hefyd yn cynnwys arwyddbost i Nettleford Road, lleoliad canolfan ailgartrefu newydd y Dogs Trust yng Nghaerdydd. Mae Cymro yn ddyluniad swynol a bywiog sy’n gynrychioliad gwych o’r cariad a’r bywiogrwydd sydd gan Gaerdydd i’w gynnig.

Llwybr Cŵn