Wild in Art
Dogs Trust presents A Dog’s Trail
A Wild in Art Event

Bore Da Snoopy

Bore Da Snoopy

The Details

Name: Bore Da Snoopy

Location: Dafydd Williams Park

Created by: Emma Everitt

Sponsor: Caerphilly County Borough Council

Design Inspiration

Mae Bore Da Snoopy yn dangos y cŵn yn paratoi ar gyfer y diwrnod, rhai yn ychydig yn brysurach nag eraill ond i gyd yn cael hwyl, yn mynd ar ôl pili-palau, yn sniffian esgyrn ac yn mynd am dro. Crewyd y dyluniad hwn i arddangos gwaith y mae Dogs Trust yn ei wneud trwy bortreadu cŵn hapus a hoffus yn mwynhau eu tref enedigol, Pen-y-bont – lleoliad Ymddiriedolaeth gyntaf Canolfan Ailgartrefu Cŵn Cymru.

Llwybr Cŵn