Wild in Art
Dogs Trust presents A Dog’s Trail
A Wild in Art Event

Bark Side of the Moon

Bark Side of the Moon

The Details

Name: Bark Side of the Moon

Location: Thompson's Park

Created by: Rachel Hall Illustration

Sponsor: KIER Group

Design Inspiration

Mae gwaith celf Rachel wedi’i ysbrydoli gan y Gofod ac awyr y nos. Yn aml yn ysbrydoliaeth yn ei gwaith, roedd yr artist am i’r rhai sy’n dilyn y llwybr deimlo’r un synnwyr o ryfeddod ag y mae’n ei gael wrth syllu ar awyr y nos. Mae’r darn yn cynnwys llawer o wahanol elfennau o awyr y nos gan gynnwys rocedi gofod, cytserau (Canis Major a Canis Minor oherwydd, wrth gwrs, cŵn!) a hyd yn oed rhai cŵn gofodwr.

Llwybr Cŵn