Wild in Art
Dogs Trust presents A Dog’s Trail
A Wild in Art Event

Bad to the Bone, But a Heart of Gold

Bad to the Bone

The Details

Name: Bad to the Bone, But a Heart of Gold

Location: Queen St - The Friary

Created by: Alternative Aesthetics (Colin Kersely)

Sponsor: Mini

Design Inspiration

Mae dyluniad Colin yn deyrnged i’w gi ei hun, Bubba, croes o Staffie/Rottie, a fu farw’n drist o ganser yn 2020. Roedd yn gi mawr iawn yr oedd dieithriaid wastad yn ofnus o, ond ef oedd yr enaid mwyaf caredig a chariadus. Roedd Colin eisiau i’w ddyluniad fod yn weiddiad i’r holl gŵn ‘ofnys’ sydd allan yna sy’n garedig ac yn angen ychydig o gariad.

Llwybr Cŵn