Wild in Art
Dogs Trust presents A Dog’s Trail
A Wild in Art Event

Newyddion

Darllenwch y newyddion diweddaraf gan A Dog’s Trail!

Gallwch gysylltu â ni ar y cyfrifon cyfryngau cymdeithasol canlynol:

Twitter @ADogsTrail

Facebook @ADogsTrailwithSnoopy

Instagram @ADogsTrail a drwy ddefnyddio’r hashnod #adogstrail

Latest News

Group of decorate Snoopy sculptures

April 17, 2022

Mae llwybr celf gyhoeddus hirddisgwyliedig sy'n cynnwys 115 o gerfluniau Snoopy, mawr a bach, wedi'i lansio yng Nghaerdydd, Caerffili a Phorthcawl i godi arian at y Dogs Trust.   Dechreuodd A Dog’s Trail with Snoopy heddiw (Dyd.... Read More
Snoopy statue with jumping girls

April 04, 2022

Mae pawb wrthi’n rhoi help pawen gyda dim ond wythnos i fynd cyn i A Dog’s Trail with Snoopy agor yn strydoedd, parciau a chanolfannau siopa De Cymru. Ar ôl misoedd o gynllunio, dim ond ychydig ddyddiau sydd tan y bydd cerfluniau Sn.... Read More
Two brightly decorated Snoopy sculptures, designed by local schoolchildren

March 30, 2022

Dros y dyddiau nesaf (30 a 31 Mawrth), bydd dros 70 o gerfluniau Snoopy bach yn cael eu rhyddhau ar draws Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili a Chaerdydd ar gyfer lansio llwybr celf cerflun ysgolion A Dog’s Trail Snoopy, i gyd wedi'u dylunio a'.... Read More

March 11, 2022

Bydd cerfluniau Snoopy lliwgar yn ymddangos ar strydoedd Caerdydd, Porthcawl a Chaerffili cyn bo hir. Bydd y llwybr celf gyhoeddus am ddim, A Dog’s Trail with Snoopy, yn gweld 40 o gerfluniau Snoopy enfawr yn cael eu harddangos ynghyd .... Read More

January 26, 2022

Mae Dogs Trust wedi cyhoeddi mai dim ond ambell gerflun Snoopy enfawr sydd ar gael i'w noddi erbyn hyn. Byddant yn ymddangos ar lwybr celf cyhoeddus mwyaf erioed de Cymru, A Dog’s Trail with Snoopy, sy'n codi arian ar gyfer yr elusen. .... Read More

January 26, 2022

Ar ôl ystyried yn ofalus, rydym wedi gwneud y penderfyniad anodd i ohirio lansiad A Dog’s Trail with Snoopy o bythefnos. Bydd y llwybr nawr ar agor o 8 Ebrill – 5 Mehefin. Mae'r cyfyngiadau Coronafeirws parhaus yng Nghymru wedi gwne.... Read More

December 23, 2021

Mae dros 20 o artistiaid o Gymru wedi dechrau ar gerfluniau Snoopy enfawr, a fydd yn rhan o A Dog’s Trail with Snoopy y flwyddyn nesaf – llwybr celf gyhoeddus lle bydd 40 o gerfluniau Snoopy yn llenwi strydoedd Caerdydd, Caerffili a Pho.... Read More

December 14, 2021

Mae’r cynffonau i gyd yn siglo wrth i Dogs Trust gyhoeddi'r noddwyr corfforaethol cyntaf i wneud eu marc ar A Dog’s Trail with Snoopy, llwybr celf gyhoeddus dorfol sy'n dod i strydoedd Caerdydd, Caerffili a Phorthcawl y gwanwyn nesaf. .... Read More
Snoopy at Caerphilly Castle

December 08, 2021

Mae Dogs Trust wedi cyhoeddi y bydd yn dod â rhagor o giamocs ciog i Dde Cymru y flwyddyn nesaf, drwy ymestyn ei llwybr celf A Dog's Trail with Snoopy i'r trefi cyfagos Caerffili a Phorthcawl. Yn wreiddiol, digwyddiad yng Nghaerdydd gyd.... Read More

February 12, 2021

Ar ôl ystyried yn ofalus, rydym wedi gwneud y penderfyniad anodd i ohirio A Dog’s Trail with Snoopy tan dymor y gwanwyn 2022. Roedd i fod i gael ei gynnal yng Nghaerdydd yr hydref hwn. Er y gallai'r llwybr ddigwydd yn ddiogel yn yr aw.... Read More

December 07, 2020

Dogs Trust is calling out to local artists in Cardiff to make their creative mark on a special breed of blank canvases as the charity gears up for its first-ever public art trail in Cardiff in Autumn 2021. A Dog’s Trail with Snoopy, in c.... Read More

November 02, 2020

Come on an adventure with A Dog's Trail Business and individuals are invited to sponsor the first ever UK Snoopy art trail. Sponsoring one of the very first Snoopy sculptures to ever set paws on a UK trail will give you a fantastic opport.... Read More
Llwybr Cŵn