Wild in Art
Dogs Trust presents A Dog’s Trail
A Wild in Art Event

We learn, we achieve, we care, we make a difference

We learn

The Details

Name: We learn, we achieve, we care, we make a difference

Location: Mermaid Quay

Created by: Pentrebane Primary School

Design Inspiration

Ysbrydolwyd Snoopy Pentrbaen gan ethos a gwerthoedd eu hysgol. Cydweithio i wneud Cymuned Pentre-baen yn gynhwysol i bawb. Mae eu dyluniad Snoopy yn greadigaeth o’r gymuned ysgol gyfan yn cynnwys plant ac athrawon. Mae’n dod â meddyliau a syniadau ynghyd am yr hyn sy’n eu hysbrydoli i wneud gwahaniaeth.

Llwybr Cŵn