Wild in Art
Dogs Trust presents A Dog’s Trail
A Wild in Art Event

Wales with Rainbows/ Cymru gydag Enfysau

Wales with Rainbows/ Cymru gydag Enfysau

The Details

Name: Wales with Rainbows/ Cymru gydag Enfysau

Location: Mermaid Quay

Created by: Gilfach Fargoed and Park Primaries

Design Inspiration

Mae ‘Wales with Rainbows’ yn cyfleu heddwch a gobaith trwy harddwch a thirweddau Cymru. Mae enfys yn nodweddu yn gryf ar draed, trwyn a chlustiau Snoopy. Mae cestyll a thirweddau cymru i’w gweld ar ganol Snoopy. Mae cennin pedr a chennin yn addurno ei wyneb a’i gefn, tra bod y plinth wedi’i addurno â geiriau lles o garedigrwydd, gofal a chariad.

Llwybr Cŵn