Wild in Art
Dogs Trust presents A Dog’s Trail
A Wild in Art Event

Ty Sign Snoopy

Ty Sign Snoopy

The Details

Name: Ty Sign Snoopy

Location: Grand Pavilion Cafe

Created by: Ty Sign Primary School

Design Inspiration

Mae Ty sign Snoopy yn ddathliad o’u hysgol a’u cymuned leol. Mae’n dathlu treftadaeth leol a chenedlaethol a chymuned agos. Mae holl dirnodau arwyddocaol eu tref Rhisga wedi cael eu cynrychioli trwy lygaid y disgyblion.

Llwybr Cŵn