Wild in Art
Dogs Trust presents A Dog’s Trail
A Wild in Art Event

Time For Change

Time For Change

The Details

Name: Time For Change

Location: Caerphilly Castle Court Shopping Centre

Created by: St David's CIW Primary School

Design Inspiration

Mae ‘Time for change’ wedi ei greu gan y plant i helpu eraill i ddeall effaith newid hinsawdd a’r effeithiau mae’n ei gael arnom ni a’n planed. Rydym wedi canolbwyntio ar y presennol a’r hyn yr hoffem ar gyfer y dyfodol. Mae’n amser am newid!

Llwybr Cŵn