Wild in Art
Dogs Trust presents A Dog’s Trail
A Wild in Art Event

The Federation of Fleur de Lys and Pengam Primary Schools

The Federation of Fleur de Lys and Pengam Primary Schools

The Details

Name: The Federation of Fleur de Lys and Pengam Primary Schools

Location: Dogs Trust Store

Created by: Fleur de Lys and Pengam Primary School

Design Inspiration

Cafodd Ysgolion Gynradd Fleur de Lys a Phengam eu ffedereiddio’n ffurfiol ym mis Medi 2019 ac maent wrth galon y cymunedau. Maent yn ysgolion hapus, meithringar a bywiog lle maent gyda’i gilydd yn ysbrydoli pob plentyn i gyflawni ei lawn botensial, gyda hynny, mae’r cynllun yn dathlu dwy gymuned yn dod ynghyd, a’r hyn sy’n dod â nhw at ei gilydd o fewn yr ardal a thrwy werthoedd.

Llwybr Cŵn