Wild in Art
Dogs Trust presents A Dog’s Trail
A Wild in Art Event

The Aber Valley meets Rhiannon Roberts

The Aber Valley meets Rhiannon Roberts

The Details

Name: The Aber Valley meets Rhiannon Roberts

Location: Caerphilly Indoor Market

Created by: Cwmaber Infants

Design Inspiration

Mae cynllun fabanod Cwmaber wedi ei ysbrydoli gan waith celf lliwgar Rhiannon Roberts. Mae eu Snoopy yn cynnwys lluniau sy’n cysylltu gyda’r dyffryn. Yn llachar ac yn lliwgar mae’n cynnwys pethau sy’n arwyddocaol yn yr ardal leol, megis trychineb glofaol Senghennydd, y tair afon a’r tai teras.

Llwybr Cŵn