Wild in Art
Dogs Trust presents A Dog’s Trail
A Wild in Art Event

Teulu Whitmore

Teulu Whitmore

The Details

Name: Teulu Whitmore

Location: Caerphilly Old Library Cafe - Morgan Jones Park

Created by: Whitmore High School

Design Inspiration

Mae Ysgol Uwchradd Whitmore yn ysgol gynhwysol gydag ethos o wydnwch, parch, cyfrifoldeb a gwaith caled. Mae eu dyluniad yn adlewyrchu eu cred eu bod yn fwy nag ysgol, maen nhw’n dîm. Mae Ffordd Whitmore yn ddiffinio cymuned ysgol gan ein bod ni i gyd yn wahanol rannau o jig-so yn dod at ein gilydd i gyflawni rhagoriaeth.

Llwybr Cŵn