Wild in Art
Dogs Trust presents A Dog’s Trail
A Wild in Art Event

Teggy

Teggy

The Details

Name: Teggy

Location: Central Library

Created by: Brynteg School

Design Inspiration

Mae’r gwaith celf hwn yn gydweithrediad cymunedol gyda syniadau dylunio gan ddisgyblion Brynteg ac aelodau’r teulu. Mae’r ‘Teggy’ yn deilyngdod y mae galw mawr amdano sy’n cynrychioli gwir ysbryd Brynteg. Gyda chymuned, parch, annibyniaeth a charedigrwydd i’w graidd, mae’r cerflun hwn yn ymgorffori popeth y mae Ysgol Brynteg yn sefyll am.

Llwybr Cŵn