Wild in Art
Dogs Trust presents A Dog’s Trail
A Wild in Art Event

Strength & Pride

Strength & Pride

The Details

Name: Strength & Pride

Location: Cardiff Castle

Created by: Cwmcarn Primary School

Design Inspiration

Dewisodd Ysgol Gynradd Cwmcarn liwiau llachar i ddangos y cryfder a gwerthoedd ofewn y gymuned. Defnyddiwyd enfys i ddiolch i’r gweithwyr allweddol. Mae’r amrywiaeth o liwiau yn cynrychioli’r blant wahanol yn yr ysgol a sut y gwnaethant i gyd weithio gyda’i gilydd i greu rhywbeth anhygoel. Mae ‘Strength & Pride’ yn gobeithio gwneud i bobl wenu a bydd y cerflun yn bywiogi’r ysgol pan fydd yn dychwelyd i’w chartref am byth.

Llwybr Cŵn