Wild in Art
Dogs Trust presents A Dog’s Trail
A Wild in Art Event

Snoopy Over the Rainbow

Snoopy Over the Rainbow

The Details

Name: Snoopy Over the Rainbow

Location: Caerphilly Castle Court Shopping Centre

Created by: Coed-y-brain Primary

Design Inspiration

Mae ‘Over the Rainbow’ wedi’i ysbrydoli gan y gwydnwch a’r dyfalbarhad yn ystod y cyfnod heriol diweddar. Mae arlliwiau o las yn cynrychioli’r awyr a’r môr ac enfys o obaith ar draws bola Snoopy. Gyda dagrau ar ei glustiau yn cynrychioli dagrau o golled a thristwch, ond hefyd sut mae dŵr/tywydd yn parhau er gwaethaf popeth.

Llwybr Cŵn