Wild in Art
Dogs Trust presents A Dog’s Trail
A Wild in Art Event

Snoopy at Pantside

Snoopy at Pantside

The Details

Name: Snoopy at Pantside

Location: Caerphilly Old Library Cafe - Morgan Jones Park

Created by: Pantside Primary School

Design Inspiration

Ysbrydolwyd Snoopy yn Pantside gan yr holl ddisgyblion a ci yr ysgol, Barney, i gofio ei ben-blwydd gyntaf. Mae adeilad yr ysgol a’r ardal gyfagos o goed a gweunydd hefyd yn nodwedd. Yn gynwysedig mae creadur môr pob dosbarth a logo’r ysgol i ddangos eu bod i gyd yn gymuned. Hapus gyda’n gilydd, dysgu am Oes.

Llwybr Cŵn