Wild in Art
Dogs Trust presents A Dog’s Trail
A Wild in Art Event

Sneptune

The Details

Name: Sneptune

Location: National Museum

Created by: Coed Glas Primary School

Design Inspiration

Roedd Ysgol Gynradd Coed Glas eisiau atgoffa pobl bod anifeiliaid hardd yn byw yn y môr. Rhaid inni ofalu am y cefnforoedd a’u cadw’n lân ac yn ddiogel i’r anifeiliaid. Ein cyfrifoldeb ni yw e!

Llwybr Cŵn