Wild in Art
Dogs Trust presents A Dog’s Trail
A Wild in Art Event

Signing Snoopy

Signing Snoopy

The Details

Name: Signing Snoopy

Location: Central Library

Created by: Hearing Impaired Resource Base at Llanishen High School

Design Inspiration

Mae ‘Signing Snoopy’ yn cynrychioli cariad at iaith arwyddion ac addysg gynhwysol i’r byddar. Roedd y disgyblion yn y Ganolfan Adnoddau Nam Clyw yn Ysgol Uwchradd Llanisien eisiau dylunio Snoopi oedd yn arddangos eu hiaith BSL a’r offer ar gael; cymhorthion clyw a phroseswyr lleferydd mewnblaniad cochlear y mae’n rhaid iddynt eu gwisgo. Mae’r lliw glas yn cynrychioli lliw’r ysgol

Llwybr Cŵn