Wild in Art
Dogs Trust presents A Dog’s Trail
A Wild in Art Event

SID (School Intervention Dog)

SID (School Intervention Dog)

The Details

Name: SID (School Intervention Dog)

Location: Rest Bay Cafe

Created by: Maesteg Comprehensive School

Design Inspiration

Mae Snoopy Ysgol Maesteg yn canolbwyntio ar bwysigrwydd lles. Roedd dysgwyr blwyddyn saith eisiau dyluniad teimlad-da ac mae ganddo gymysgedd o ddelweddaeth yn seiliedig ar natur fel blodau’r haul, pili pala a chreaduriaid y môr.

Llwybr Cŵn