Wild in Art
Dogs Trust presents A Dog’s Trail
A Wild in Art Event

Save our Planet

Save our Planet

The Details

Name: Save our Planet

Location: Caerphilly Library

Created by: Pontllanfraith Primary School

Design Inspiration

Mae ‘Save our planet’ gan Ysgol Gynradd Pontllanfraith yn gobeithio helpu i godi ymwybyddiaeth i eraill yn ein cymuned am ba mor bwysig yw cymryd camau i helpu i achub ein planed. Gan eu bod yn ysgol Eco-gyfeillgar balch, maent yn cytuno bod pethau fel ailgylchu, arbed dŵr a defnyddio cymaint o adnoddau cynaliadwy ag y gallwn yn chwarae rhan bwysig yn ein dyfodol.

Llwybr Cŵn