Wild in Art
Dogs Trust presents A Dog’s Trail
A Wild in Art Event

Respectful, Determined, Passionate, Successful

The Details

Name: Respectful, Determined, Passionate, Successful

Location: Coffi Vista

Created by: Rhiw Syr Dafydd Primary School

Design Inspiration

Yn ysgol Rhiw Syr Dafydd maent yn credu mewn bod yn Barchus, Rhannu, Benderfynol, Angerddol ac yn Llwyddiannus er mwyn galluogi dysgwyr i ddatblygu tuag at bedwar diben eu cwricwlwm. Mae eu cerflun Snoopy yn adlewyrchu’r gred hon ac fe’i cynlluniwyd gan ddisgyblion yr Ysgol.

Llwybr Cŵn