Wild in Art
Dogs Trust presents A Dog’s Trail
A Wild in Art Event

Rainbow Snoopy Johnson

Rainbow Snoopy Johnson

The Details

Name: Rainbow Snoopy Johnson

Location: Red Dragon Centre

Created by: Heronsbridge School

Design Inspiration

Mae ‘Rainbow Snoopy Johnson’ yn ddathliad o’n gwahaniaethau – yn caru’r hyn sy’n ein gwneud ni’n unigryw! Dewisodd cyngor yr ysgol y cais hwn oherwydd ei ddyluniad beiddgar a’i neges gref. Ysbrydolwyd y disgybl Alfie Johnson gan yr artist Romero Britto ac mae’n credu bod ein hysgol yn cefnogi disgyblion i dyfu i’w gwir hunan. Mae Heronsbridge yn dathlu pob unigolyn – rydym ni i gyd yn ddi-stop, ac fel bob amser, dim ots beth ddaw i’n ffordd, ‘gyda’n gilydd gallwn’.

Llwybr Cŵn