Wild in Art
Dogs Trust presents A Dog’s Trail
A Wild in Art Event

Rainbow Dash

Rainbow Dash

The Details

Name: Rainbow Dash

Location: Mermaid Quay

Created by: Severn Primary School

Design Inspiration

Mae Rainbow Dash yn symbol o obaith ac addewid am amseroedd gwell. Roedd y plant eisiau defnyddio cymaint o liwiau llachar ag y gallent i greu ffrwydrad o liw. Bu’r holl blant o’r Derbyn, Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2 yn cymrud rhan yn yr addurno. Crewyd gwaelod y cerflun mewn lliwiau’r enfys gan ddefnyddio olion bysedd y plant.

Llwybr Cŵn