Wild in Art
Dogs Trust presents A Dog’s Trail
A Wild in Art Event

Phoenix

Phoenix

The Details

Name: Phoenix

Location: Mermaid Quay

Created by: Treorchy Comprehensive School

Design Inspiration

Mae Phoenix yn cynrychioli gwaith Ysgol Gyfun Treorci i fod yn sefydliad cynhwysol ac empathetig; yn derbyn amrywiaeth, lle mae pawb yn teimlo’n ddiogel ac yn gallu bod eu gorau eu hunain. Maent yn anelu at hybu ymdeimlad cadarnhaol o hunan a pherthyn: CYNEFIN. Caiff hyn ei ddarlunio (trwy ymgynghori â llawer o ddisgyblion, gan gynnwys y Grŵp Amrywiaeth gwych), trwy cyfansoddiad, y delweddau a’r lliwiau a ddewiswyd, sy’n cwmpasu themâu gan gynnwys anabledd, crefydd, LGBTQ+ a gwrth-hiliaeth.

Llwybr Cŵn