Wild in Art
Dogs Trust presents A Dog’s Trail
A Wild in Art Event

Out of the Ashes

Out of the Ashes

The Details

Name: Out of the Ashes

Location: Dogs Trust Store

Created by: Islwyn High School

Design Inspiration

Mae cerflun Ysgol Uwchradd Islwyn wedi ei ysbrydoli gan safle’s ysgol ar Pwll Glo Oakdale 1909-1989. Agorwyd yr ysgol yn 2016 ac fe’i hadeiladwyd ar safle diwydiant a menter a ddaeth yn sylfaen a bywyd i’r gymuned gyfagos, heddiw maent yn ymdrechu i baratoi eu dysgwyr i fod yn unigolion mentrus, creadigol, hyderus ac uchelgeisiol a fydd yn tyfu’r gymuned a Chymru ymhellach.

Llwybr Cŵn