Wild in Art
Dogs Trust presents A Dog’s Trail
A Wild in Art Event

O`r Galon

The Details

Name: O`r Galon

Location: Red Dragon Centre

Created by: St John`s College Cardiff

Design Inspiration

Mae Coleg St John wedi mabwysiadu dwy Snoopy yn eu hysgol, y ddau wedi’u hysbrydoli gan ethos ac arwyddair eu Hysgol, gan gynnwys eu henwau. O’r ddaear i’r awyr, mae Snoopy yn dangos y disgyblion gyda glaswellt ar y gwaelod, agweddau o’r wisg ysgol, calonnau am eu hethos a lliwiau’r enfys. Mae eu hail gerflun yn cynnwys darnau o liwiau’r ysgol ac yn cynrychioli bywyd yma. #Fromtheheart

Llwybr Cŵn