Wild in Art
Dogs Trust presents A Dog’s Trail
A Wild in Art Event

MC Enfys

MC Enfys

The Details

Name: MC Enfys

Location: Caerphilly Library

Created by: Hendre Junior School

Design Inspiration

Mae MC Enfys, a ddyluniwyd ac a grëwyd gan Ysgol Iau Hendre, yn cynrychioli sut mae’r ysgol wrth ei bodd yn cyfuno dysgu â chael hwyl. Maen nhw’n Ysgol sy’n Meithrin, sy’n Parchu Hawliau, sydd wedi mabwysiadu’r enfys fel symbol. Yn ogystal â bod yn ysgol Gymraeg arweiniol, felly Enfys yn lle “rainbow”. Mae’r disgyblion a’r staff wrth eu bodd yn cael hwyl, bod yn greadigol ac yn canu/rap felly mae Snoopy yn rapiwr sydd wrth ei fodd yn dysgu!

Llwybr Cŵn