Wild in Art
Dogs Trust presents A Dog’s Trail
A Wild in Art Event

Kingsley

Kingsley

The Details

Name: Kingsley

Location: National Museum

Created by: Kings Monkton School

Design Inspiration

Mae Ysgol Kings Monkton yn credu mewn bod y gorau y gallwch chi fod. Adroddir eu stori wrth i chi ddilyn hediad y gwenyn, o wreiddiau trwy dwf hyderus ac annibynnol i werthoedd teuluol, ac yna cynhwysiant a chynaliadwyedd. Mae Kingsley yn cynrychioli popeth sy’n bwysig i Ysgol Kings Monkton.

Llwybr Cŵn