Wild in Art
Dogs Trust presents A Dog’s Trail
A Wild in Art Event

Hudolus

Hudolus

The Details

Name: Hudolus

Location: Caerphilly Library

Created by: Upper Rhymney Primary School

Design Inspiration

Mae cerflun Snoopy Rhymni Uchaf wedi cael ei greu ar thema gardd hudd. Mae’n cynnwys blodau, bwystfilod bach a thylwyth teg gyda’r enfys hudolus sy’n cysylltu popeth yn y byd a’r ardd gyda’i gilydd. Ar y cyd â hyn mae eiconau unigryw Rhymni gan gynnwys Clychau Rhymni a’r Twisted Chimney.

Llwybr Cŵn