Wild in Art
Dogs Trust presents A Dog’s Trail
A Wild in Art Event

Hapus

Hapus

The Details

Name: Hapus

Location: Princess Katherine

Created by: Pontprennau Primary

Design Inspiration

Dewisodd plant Pontprennau liwiau llachar i hybu iechyd, hapusrwydd a chariad. Cawsant eu hysbrydoli gan artistiaid fel Dali, Van Gogh a Pollock. Roeddent am i’r cerflun annog pobl i ganu, dawnsio a gwneud cerddoriaeth i ddod â phobl ynghyd a hybu lles. Gyda enfys logo’r ysgol wedi’i gynnwys yn ogystal â neges foesegol i warchod ein byd a’n hamgylchedd.

Llwybr Cŵn