Wild in Art
Dogs Trust presents A Dog’s Trail
A Wild in Art Event

Happy Hearts, Happy art

Happy Hearts

The Details

Name: Happy Hearts, Happy art

Location: Grand Pavilion Cafe

Created by: Tondu Primary School

Design Inspiration

Ysbrydolwyd Ysgol Gynradd Tondu gan waith celf Chris Uphues sy’n crynhoi’r teimlad o hapusrwydd yn berffaith. Bu’r disgyblion yn archwilio celf oedd yn gwneud iddynt deimlo’n hapus a defnyddio murlun ‘Happy Hearts’ yr arlunydd stryd Chris Uphues i ysbrydoli a dylunio eu cerflun lliwgar a hapus. Gan gynnwys lliwiau llachar a chalonnau gyda wynebau mynegiannol hapus.

Llwybr Cŵn