Wild in Art
Dogs Trust presents A Dog’s Trail
A Wild in Art Event

Gwerthoedd Brynmenyn

Gwerthoedd Brynmenyn

The Details

Name: Gwerthoedd Brynmenyn

Location: Rest Bay Cafe

Created by: Brynmenyn Primary School

Design Inspiration

Mae cerflun Snoopy Ysgol Gynradd Brynmenyn yn darlunio’r ethos a’r gwerthoedd y mae disgyblion, staff a chymuned yr ysgol yn credu sydd yn bwysicaf i’w hysgol. Mae nhw’n ymdrechu i fyw eu bywydau yn unol a’r gwerthoedd hwn bob dydd i ddod i fod yn y gorau y gallant.

Llwybr Cŵn