Wild in Art
Dogs Trust presents A Dog’s Trail
A Wild in Art Event

Evenlode

Evenlode

The Details

Name: Evenlode

Location: Mermaid Quay

Created by: Evenlode Primary School

Design Inspiration

Ysbrydolwyd disgyblion Ysgol Gynradd Evenlode i ddefnyddio eu cerflun Snoopy i hybu ymwybyddiaeth o newid hinsawdd ac amddiffyn ein cymuned leol wych, Penarth, a’r byd ehangach. Mae Penarth yn cael ei hadnabod fel yr ‘Ardd ger y Môr’ ac mae ganddi lawer o barciau sy’n croesawu cŵn a thraeth caregog.

Llwybr Cŵn