Wild in Art
Dogs Trust presents A Dog’s Trail
A Wild in Art Event

Elliot

Elliot

The Details

Name: Elliot

Location: Caerphilly Library

Created by: White Rose Primary School

Design Inspiration

Cynlluniwyd Elliot i adlewyrchu harddwch a diwylliant hanesyddol ardal leol Ysgol Gynradd y Rhosyn Gwyn. Glofa’r Elliot oedd enw’r pwll glo yn Nhredegar Newydd ac mae sawl atgof o’r lofa yn y pentref heddiw, megis Amgueddfa’r Ty Weindio a phont droed yr olwyn Weindio. Mae’r pentref wedi’i amgylchynu gan fynyddoedd hardd, bywyd gwyllt a golygfeydd.

Llwybr Cŵn