Wild in Art
Dogs Trust presents A Dog’s Trail
A Wild in Art Event

Doodles

Doodles

The Details

Name: Doodles

Location: Mermaid Quay

Created by: Radyr Primary School

Design Inspiration

Mae Doodles wedi’i ysbrydoli gan werthoedd Ysgol Gynradd Radur. Mae moto a logo’r ysgol o amgylch ei drwyn ynghyd â lluniau o’r ardal leol. Mae eu cerflun yn cyfleu pa mor bwysig yw lles a dangos caredigrwydd i eraill.

Llwybr Cŵn