Wild in Art
Dogs Trust presents A Dog’s Trail
A Wild in Art Event

Doggo Attenborough

Doggo Attenborough

The Details

Name: Doggo Attenborough

Location: Caerphilly Library

Created by: Ysgol Machen

Design Inspiration

Dyluniwyd Doggo Attenborough yn seiliedig ar effaith newid hinsawdd ar ein byd ac mae’n dangos gweledigaeth y disgyblion o sut yr hoffent i’r blaned edrych ymhen 10 mlynedd. Ystyried effeithiau newid hinsawdd, pwysigrwydd COP26 a sut y gallwn helpu i frwydro yn erbyn newid hinsawdd.

Llwybr Cŵn