Wild in Art
Dogs Trust presents A Dog’s Trail
A Wild in Art Event

Darran the Dog

Darran the Dog

The Details

Name: Darran the Dog

Location: Coffi Vista

Created by: Fochriw Primary School

Design Inspiration

Mae ‘Darran the Dog’ wedi’i ysbrydoli gan ymweliad y disgyblion â Pharc Cwm Darran, tra’n plannu coed! Cafodd yr holl ddisgyblion gyfle i gyflwyno dyluniadau. Roedd un plentyn eisiau cynnwys ei chariad at fathemateg yn y dyluniad, roedd un arall eisiau rhoi’r neges ein bod ni i gyd yn unigryw, ac mae’r trydydd dyluniad yn amlygu sut y dylem ni i gyd gyflwyno ein nodweddion cadarnhaol. Mae’r dyluniadau i gyd yn lliwgar ac yn siriol i fywiogi’r dyddiau i bawb a fydd yn cwrdd â’u Snoopy. Mae Ysgol Gynradd Bryn Awel wedi dangos sut mae pob llais yn cyfru, pob barn yn bwysig, un ysgol, un tîm, un weledigaeth.

Llwybr Cŵn